Teritorinių ligonių kasų kompensavimas

„Gražių šypsenų namų“ klinikoje atliekame dantų protezavimo procedūras, dėl kurių tam tikros asmenų grupės, gali kreiptis į Teritorines ligonių kasas (TLK) šios procedūros išlaidų kompensacijai.

Kas gali kreiptis dėl dantų protezavimo kompensacijos?

  • Asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius;
  • Vaikai iki 18 metų;
  • Asmenys, pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais.

Kur kreiptis norint pateikti prašymą dėl dantų protezavimo?
Norint pateikti prašymą dėl dantų protezavimo, turite kreiptis į pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos, prie kurios esate prisirašę, gydytoją odontologą arba į kitos įstaigos, turinčios licenciją teikti odontologines paslaugas ir sudariusios sutartį su TLK, gydytoją odontologą dėl dantų protezavimo poreikio nustatymo.

Ką daryti gavus TLK pažymą?
Gavus TLK pažymą turite atvykti į „Gražių šypsenų namų“ kliniką (arba kita įstaigą, sudariusią sutartį su TLK) ir su gydytoju odontologu pasirašytinai suderinti paslaugų teikimo laiką. Terminas, per kurį asmuo turi kreiptis dėl dantų protezavimo paslaugų, nenustatytas, tačiau dantų protezavimo paslaugos turi būti suteiktos per 3 metus nuo TLK pažymos išrašymo dienos. Jeigu per 3 metus asmeniui neatliekamos protezavimo procedūros,  jis išbraukiamas iš sąrašų.

Kur rasti daugiau informacijos?
Detali informacija pateikiama oficialioje Kauno teritorinių ligonių kasų svetainėje: https://www.ktlk.lt/gyventojams/dantu-protezavimas/